Navigatie overslaan
Stel je vraag: 0591 585 554
|Home|Over ons|Nieuws|Contact
   
Terug naar overzicht

Mantelzorg

Zorg je langdurig en/of intensief voor jouw partner,familielid,


vriend of buur? Dan ben je een mantelzorger.


 


Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends;


het overkomt je en je doet het gewoon.


Soms kan het geven van mantelzorg vragen oproepen.


Het is goed om te weten dat je hierover bij ons terecht


kunt,je staat er niet alleen voor!


 


De mantelzorgcoördinator is er in de eerste plaats voor mantelzorgers


in de gemeente Borger-Odoorn.


Zij kunnen te allen tijde kosteloos en zonder verwijzing bij ons


terecht voor informatie en advies,begeleiding en emotionele steun.


We denken met u mee over een oplossing op maat,zoals het regelen


van praktische hulp,een luisterend oor of overzicht van regelingen en


voorzieningen.


 


Ook het netwerk rond de mantelzorger,vrijwillige-en professionele


zorgverleners kunnen bij het steunpunt terecht met vragen


over mantelzorg en mantelzorgondersteuning.


 


Jonge mantelzorgers


Is jouw vader,moeder,broer of zus


ziek,somber,verslaafd of gehandicapt?


Wij zijn er voor jou!


Heb je vragen,hulp nodig of wil je je


verhaal delen? Wij staan voor je klaar.


 


Respijtzorg


 


Respijtzorg biedt je als mantelzorger de


mogelijkheid jouw zorgtaken tijdelijk aan een


ander(vrijwilliger) over te dragen.


Hierdoor heb je even tijd voor jezelf en kun


je de zorg beter volhouden.


 


Activiteiten:


.Ontmoeting,ontspanning en informatie


tijdens de lotgenotengroepen.


.Huisbezoeken en individuele contacten.


.Trainingen en cursussen.


.Het verzorgen van de gemeentelijke


 mantelzorgwaardering.


.Voorlichting over mantelzorg en mantelzorg-


 ondersteuning aan netwerkpartners.


 


Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen?


Neem dan contact met ons op! 


 


Uw rechten, onze plichten


Bij Andes heb je een aantal rechten.Wij daarentegen hebben 


een aantal plichten.Zo heb je het recht een klacht in te dienen


wanneer je het ergens niet mee eens bent.


En het is onze plicht om zorgvuldig om te gaan met de


gegevens die je ons verstrekt.


Wil je meer weten over het privacystatement en de


klachtenregeling van Andes?


Kijk dan op onze website of neem telefonisch contact


met ons op.


 


 


Andes


De Baander 2


9531 MC Borger


Postbus 50


9460 AB Gieten


t (0591) 585554


www.andesborgerodoorn.nl


info@andesborgerodoorn.nl

  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Plaats: Gemeentebreed.
  • Doelgroepen: Iedereen.
  • Werksoorten: Welzijnswerk.

VIP! Borger-Odoorn

Het VIP! (Vrijwilligers Informatie Punt) adviseert en ondersteunt vrijwilligersorganisaties, organiseert trainingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers, promoot het vrijwilligerswerk en bemiddelt tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!