Navigatie overslaan
Stel je vraag: 0591 585 554
|Home|Over ons|Nieuws|Contact
   
Terug naar overzicht

Voor speeltuinen in Borger-Odoorn

Subsidies & fondsen


 


Voor speeltuinen zijn er verschillende subsidies van


de Gemeente Borger-Odoorn.


Daarnaast zijn er lokale,regionale en landelijke


fondsen waar je een aanvraag kunt doen.


 


Dorpsbudgetten


 


Sinds 2020 krijgen de dorpsbelangenorganisaties in 


de gemeente  jaarlijks een dorpsbudget.


Van dit budget kunnen activiteiten georganiseerd worden,


investeringen gedaan worden in speeltuinen enz.


Iedere dorpsbelangenorganisatie regelt zelf hoe dit geld


verdeeld wordt.


Je kunt dus het beste even contact met hen opnemen om


te weten te komen hoe dit in jouw dorp georganiseerd wordt.


 


Gebiedsfonds


 


Per 1 april 2022 is het Gebiedsfonds Borger-Odoorn


gestart.


Dit fonds is bedoeld voor lokale maatschappelijke 


initiatieven uit het veengebied van de gemeente


waar windturbines gerealiseerd zijn.


Er zijn zeven kerngebieden opgesteld die elk een


kerngroep hebben met inwoners uit het gebied.


Deze kerngroep beoordeelt initiatieven.


 


De kerngebieden zijn:


 


- Valthermond,Zandberg en 2e Valthermond


- 2e Exloërmond en Boermastreek


- 1e Exloërmond en Exloërveen


- Nieuw-Buinen


- Buinerveen & Nieuw-Buinen-West


- Drouwenermond


- Drouwenerveen


 


Op www.gebiedsfonds.nu vind je alle contactgegevens en


spelregels.


 


Woonservice Buurtfonds


 


Het woonservice Buurfonds is er voor ideeën en


initiatieven van bewoners in wijken/straten waar


Woonservice woningen verhuurt.


Met een bijdrage uit het fonds wil Woonservice 


buurtbewoners helpen met het creëren van een 


prettige buurt,waar het fijn wonen is.


 


BSP Fonds


 


Het BSP fonds kan een bijdrage verstrekken om


projecten op het gebied van sociaal-cultureel werk en


bewegingsactiviteiten [speeltuinen] tot stand te brengen,


in o.a. de gemeente Borger-Odoorn.


 


Rabo Clubsupport


 


Met Rabo Clubsupport biedt de Rabobank kennis,


haar netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en


verenigingen.Om ze sterker te maken,voor nu en


in de toekomst.


 


Oranje Fonds


 


Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan


doen in de samenleving,zodat niemand er alleen 


voor staat.


 


Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks twee landelijke


acties:


- NLDoet in maart en


- Burendag in september


Je kunt deze acties aangrijpen voor een actie in je


speeltuin en zo een kleine bijdrage ontvangen van


het Oranje Fonds.


 


VSBfonds


 


VSBfonds ondersteunt de inrichting van speeltuinen 


als ontmoetingsplekken: plaatsen waar kinderen sociale


vaardigheden leren en mensen uit een buurt elkaar


ontmoeten.


 


Postcodeloterij Buurtfonds


 


Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om


buurtprojecten financieel te ondersteunen zodat ze


snel gerealiseerd kunnen worden.


Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke 


organisaties- en initiatieven kunnen een aanvraag


indienen voor een bijdrage tussen de 500,- euro en


5.000,- euro.


 


Jantje Beton


 


Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968


samen met kinderen en jongeren inzet voor meer


en uitdagender speelruimte en meer speelkansen.


Kinderen en jongeren in kwetsbare [speel] posities


krijgen hierbij extra aandacht.


Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren


in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen.


Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds


minder,terwijl spelen het belangrijkste én het leukste


onderdeel is van een gezond leven.


 


De opbouwwerkers van Andes kunnen het speeltuin-


bestuur, of als er sprake is van een nieuwe speeltuin,


de aankomende bestuursleden ondersteunen bij het


aanvragen van fondsen.


 


Ook voor vragen rondom het bestuur,vrijwilligers en


buurtwerk kun je bij ons terecht.


We zijn te bereiken via:


 


Simone Boekholt


s.boekholt@andesborgerodoorn.nl


06-51871815


 


Dorien Streutker


d.streutker@andesborgerodoorn.nl


06-52322992


 


ANDES


De Baander 2


9531 MC Borger


Postbus 50


9460 AB Gieten


t [0591] 585554


 


www.andesborgerodoorn.nl


info@andesborgerodoorn.nl


 


Voor uw rechten [o.a.klachten en privacy] verwijzen we 


naar de folder : 'Uw rechten,onze plichten' op de


website onder het kopje Privacy Statement.

  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Plaats: Gemeentebreed.
  • Doelgroepen: Kinderen 0 tot 4 jaar, Kinderen 4 tot 12 jaar, Jongeren 12 tot 16 jaar, Jongeren 16 tot 23 jaar, Volwassenen.
  • Werksoorten: Sociaal-cultureel werk.
  • Activiteiten: Algemeen ondersteunend.

VIP! Borger-Odoorn

Het VIP! (Vrijwilligers Informatie Punt) adviseert en ondersteunt vrijwilligersorganisaties, organiseert trainingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers, promoot het vrijwilligerswerk en bemiddelt tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!